Het nationale AVG en ICT-beveiligingsonderzoek

Wat is het ICT-beveiligingsniveau en voldoet het MKB aan de AVG?

Hoe gaat het MKB om met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming en hoe is het gesteld met de algehele ICT-beveiliging bij organisaties? De resultaten zijn verrassend en helaas ook risicovol. 

In deze onderzoeksrapportage leest u:

  • Welke maatregelen u moet nemen voor AVG en hoe het MKB dit heeft gedaan
  • Hoe lang u daar mee bezig gaat zijn en wat het u gaat kosten
  • Hoe belangrijk ICT-beveiliging is en hoe u scoort t.o.v. het MKB
  • Welk beveiligingsbeleid u heeft of moet hebben en welke procedures u moet ondernemen voor een betere beveiliging

Download nu het document door uw gegevens op deze pagina in te vullen. Wij vragen om uw e-mailadres zodat wij de rapportage naar u toe kunnen sturen. 

Een greep uit de rapportage

benchmarkonderzoek voorbeeld